Toegankelijkheidsinstrumenten

Het subsidieplatform voor jouw duurzame subsidies

Via subsidieaanvragen.nl kun je eenvoudig een subsidieaanvraag indienen. Op de gemeente pagina kun je zien voor welke maatregelen subsidie beschikbaar is gesteld vanuit jouw gemeente. Vervolgens kun je eenvoudig een account aanmaken om een aanvraag te doen, wijzigingen door te geven en om te zien of de subsidie is toegekend.

De subsidie wordt mede beschikbaar gesteld door:

Subsidiebedragen

Individuele aanvraag

De subsidie mag alleen aangevraagd worden voor bestaande panden (een opgericht en opgeleverd pand).

Onder een pand wordt verstaan een woning inclusief aanbouw(en), uitbouw(en) en bijgebouw(en), bedrijfspand, kantoorgebouw of school, alle met bijbehorend erf, tuin, terrein en ondergrond en opgenomen in de BAG en legaal gebouwd.

Binnen 6 maanden na aankoop én realisatie van de voorziening moet de subsidie zijn aangevraagd.   

Regenpijp afkoppelen zonder voorziening, met infiltratiekratten of infiltratieveld

Binnen een aanvraag mag er gebruik worden gemaakt van verschillende afkoppelopties., Per regenpijp kan er maximaal één afkoppeloptie worden aangevraagd.

Optie 1- Regenpijp afkoppelen zonder voorziening:

 • €40,-
 • Dit geldt voor maximaal 1 regenpijp.

Optie 2-  Regenpijp afkoppelen met infiltratiekratten: 

 • €50,- per krat.
 • Minimale inhoud infiltratiekratten: 100 liter.

Optie 3 – Regenpijp afkoppelen met infiltratieveld: 

 • €100,- per m3verwijderde grond voor infiltratieveld.

Voor afkoppelen kan een maximum bedrag van €1.000,- worden aangevraagd.

Extra voorwaarden:

 • Er wordt minimaal 20 mm (= 20 liter per afgekoppelde m2) berging op eigen terrein gerealiseerd.
 • Alleen toe te passen als de bodem geschikt is.
 • De afkoppeling mag geen overlast veroorzaken in je eigen tuin of die van de buren.
Planten van een boom
 • €35,- per boom.
 • Maximaal 2 bomen.
 • Bomen moeten aan een van de volgende voorwaarden voldoen:
  • Inheemse boom
  • Loofboom
  • Geen lei- of vormboom
 • Er mag geen sprake zijn van een herplantingsplicht.
 • Houd bij het planten van een boom rekening met de erfgrensregels. In Steenwijkerland geldt voor bomen een erfgrensregel van 2 meter.

Bekijk de bomenlijst om te zien welke bomen in aanmerking komen voor subsidie.

Bestrating verwijderen en planten plaatsen
 • €4,- per m2 met een maximum van €500,-.
 • Bestrating moet vervangen worden door vaste beplating. Denk bijvoorbeeld aan gras, planten, struiken of een boom.
 • Grind o.i.d. als vervanging voor bestrating telt niet mee voor de subsidie.
Groendak of – gevel aanleggen

Afhankelijk van de waterberging van het dak:

 • € 20,- per m2 aangelegd groendak met een laagdikte van 8-20 centimeter.
 • € 30,- per m2 aangelegd groendak met een laagdikte van meer dan 20 centimeter.
 • € 30,- per m2 aangelegd groengevel met een kunstmatige bodem.
 • Een maximum subsidiebedrag van €2.500,-
Nuttig gebruik regenwater
 • 20% van de kosten met een maximum van €500,-.
 • Water wordt onder de grond in een tank opgevangen en vervolgens alleen gebruikt voor het toilet en/of de wasmachine en/of tuinbesproeiing.
 • De watertank moet een minimale capaciteit van 1000 liter hebben.
Plaatsen van een regenton, regenschutting of regenzuil
 • €20,- per regenton.
 • €25,- per regenschutting/zuil.
 • Maximaal 2 tonnen of segmenten.
 • Minimaal 100 liter inhoud per ton/segment.

Collectieve aanvraag

Wil je een subsidieaanvraag doen namens een school, stichting, vereniging of coöperatie? Of met drie of meer personen? Dan is het mogelijk om een collectieve aanvraag te doen. Met een collectieve aanvraag krijg je 25% boven op het standaard subsidiebedrag. Per collectieve aanvraag wordt maximaal €10.000,- uitbetaald.

Een groep van drie of meer personen

Er kan een gezamenlijke aanvraag worden gedaan door een groep van drie of meer natuurlijke personen en/of rechtspersonen van verschillende panden. De aanvraag wordt gedaan door één persoon, hierbij is wel een schriftelijke verklaring nodig van alle betrokken personen.

Huurders moeten schriftelijke toestemming hebben van de verhuurder.

School, stichting, vereniging en coöperaties

Als je een aanvraag doet namens je school, stichting, vereniging of coöperatie heb je een schriftelijke verklaring nodig van de actief betrokken leerlingen, ouders, leden of vrijwilligers.

Regenpijp afkoppelen zonder voorziening, met infiltratiekratten of infiltratieveld

Binnen een aanvraag mag er gebruik worden gemaakt van verschillende afkoppelopties. Per regenpijp kan er maximaal één afkoppeloptie worden aangevraagd.

Optie 1- Regenpijp afkoppelen zonder voorziening:

 • €50,-
 • Dit geldt voor maximaal 1 regenpijp per pand.

Optie 2-  Regenpijp afkoppelen met infiltratiekratten: 

 • €62,50,- per krat.
 • Minimale inhoud infiltratiekratten: 100 liter.

Optie 3 – Regenpijp afkoppelen met infiltratieveld: 

 • €125,- per m3verwijderde grond voor infiltratieveld.

Voor afkoppelen kan een maximum bedrag van €1.250,- worden aangevraagd.

Extra voorwaarden:

 • Er wordt minimaal 20 mm (= 20 liter per afgekoppelde m2) berging op eigen terrein gerealiseerd.
 • Alleen toe te passen als de bodem geschikt is.

De afkoppeling mag geen overlast veroorzaken in je eigen tuin of die van de buren.

Planten van een boom
 • €43,75,- per boom.
 • Maximaal 2 bomen per pand.
 • Bomen moeten aan een van de volgende voorwaarden voldoen:
  • Inheemse boom
  • Loofboom
  • Geen lei- of vormboom
 • Houd bij het planten van een boom rekening met de erfgrensregels. In Steenwijkerland geldt voor bomen een erfgrensregel van 2 meter.

Bekijk de bomenlijst om te zien welke bomen in aanmerking komen voor subsidie.

Bestrating verwijderen en planten plaatsen
 • €5,- per m2 met een maximum van €625,- per pand.
 • Bestrating moet vervangen worden door vaste beplating. Denk bijvoorbeeld aan gras, planten, struiken of een boom.
 • Grind o.i.d. als vervanging voor bestrating telt niet mee voor de subsidie.
Groendak of – gevel aanleggen

Afhankelijk van de waterberging van het dak:

 • € 25,- per m2 aangelegd groendak met een laagdikte van 8-20 centimeter.
 • € 37,50 per m2 aangelegd groendak met een laagdikte van meer dan 20 centimeter.
 • € 30,- per m2 aangelegd groengevel met een kunstmatige bodem.
 • Een maximum subsidiebedrag van €3.215,-
Nuttig gebruik regenwater
 • 20% van de kosten met een maximum van €625,-.
 • Water wordt onder de grond in een tank opgevangen en vervolgens alleen gebruikt voor het toilet en/of de wasmachine en/of tuinbesproeiing.
 • De watertank moet een minimale capaciteit van 1000 liter hebben.
Plaatsen van een regenton, regenschutting of regenzuil
 • €25,- per regenton.
 • €31,25 per regenschutting/zuil.
 • Maximaal 2 tonnen of segmenten.
 • Minimaal 100 liter inhoud per ton/segment.

© Subsidieaanvragen.nl. Alle rechten voorbehouden. | Privacy & Voorwaarden

Vraag subsidie aan!

Wil je bijvoorbeeld tegels vervangen door planten of gras? Overweeg je een groen dak of wil je meer groen in de tuin?

Je kunt vanaf 1 maart subsidie aanvragen om je tuin aan te passen. Wie weet geniet jij binnenkort van een nog fijnere tuin!